Styrelsen

Ordförande;
Caj Claesson

Ordinarie ledamöter;
Eváa Larsson
Rolf Strand
Peter Hammarberg

Arbetstagarrepresentant;
Christer Sommansson

Verksamhetsledare;
Annica Holm


Senast redigerad: Torsdag, 16 April, 2020