Styrelsen

Ordförande;
Caj Claesson

Ordinarie ledamöter;
Eváa Larsson
Rolf Strand
Peter Hammarberg

Arbetstagarrepresentant;
John Nydahl

Verksamhetsledare;
Hannes Öhman