Styrelsen


Ordförande;
Caj Claeson

Ordinarie ledamöter;
Eváa Larsson
Ulla Claeson
Mikael Hall

Arbetstagarrepresentant;
Britt-Inger Andersson

Verksamhetsledare;
Hannes Öhman


Senast redigerad: Tisdag, 4 Juni, 2024